Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 7 2017

EUROMEDYK A.SOCHACKI, T.SOCHACKI SP.J. informuje o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego nr 7 2017 .

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę:
TB Polska Sp. z o.o.
Ul. Gruzełki 19, 42-600 Tarnowskie Góry

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.