Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy przenośnego urządzenia do analizy składu ciała

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  Przenośnego urządzenia do analizy składu ciała (zestaw: analizator, oprogramowanie komputer przenośny), do realizacji działań związanych z kompleksową opieką medyczną w tym długoterminową medyczną opieką domową […]

Continue Reading

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy usług transportu osób dla uczestników projektu

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  usług transportu osób dla uczestników projektu,  w ramach projektu pn. „ Zdrowie i aktywność w II połowie życia” –kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów”. Zamówienie będzie realizowane […]

Continue Reading

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych,  do realizacji działań związanych z kompleksową opieką medyczną w tym długoterminową medyczną opieką domową dla osób starszych w ramach projektu pn. „ […]

Continue Reading

Zdrowie i aktywność w II połowie życia” –kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów”.

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  mebli,  do realizacji działań związanych z kompleksową opieką medyczną w tym długoterminową medyczną opieką domową dla osób starszych w ramach projektu pn. „ Zdrowie i aktywność w […]

Continue Reading