Rusza rekrutacja do projektu „Aktywny senior na długie lata”

Rusza rekrutacja do projektu „Aktywny senior na długie lata” Rekrutacja będzie trwała od 04.01.2019 – 21.01.2019. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie są dostępne w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 7 2017

EUROMEDYK A.SOCHACKI, T.SOCHACKI SP.J. informuje o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego nr 7 2017 . W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę: TB Polska Sp. z o.o. Ul. Gruzełki 19, 42-600 Tarnowskie Góry Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i kryteria […]

Czytaj dalej

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy przenośnego urządzenia do analizy składu ciała

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  Przenośnego urządzenia do analizy składu ciała (zestaw: analizator, oprogramowanie komputer przenośny), do realizacji działań związanych z kompleksową opieką medyczną w tym długoterminową medyczną opieką domową […]

Czytaj dalej

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy usług transportu osób dla uczestników projektu

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  usług transportu osób dla uczestników projektu,  w ramach projektu pn. „ Zdrowie i aktywność w II połowie życia” –kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów”. Zamówienie będzie realizowane […]

Czytaj dalej

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych,  do realizacji działań związanych z kompleksową opieką medyczną w tym długoterminową medyczną opieką domową dla osób starszych w ramach projektu pn. „ […]

Czytaj dalej

Zdrowie i aktywność w II połowie życia” –kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów”.

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  mebli,  do realizacji działań związanych z kompleksową opieką medyczną w tym długoterminową medyczną opieką domową dla osób starszych w ramach projektu pn. „ Zdrowie i aktywność w […]

Czytaj dalej

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. rozpoczyna realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. rozpoczyna realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu […]

Czytaj dalej

Rusza rekrutacja do projektu „ Zdrowie i aktywność w II połowie życia” – kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów.

Rusza rekrutacja do projektu „ Zdrowie i aktywność w II połowie życia” – kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów. Rekrutacja będzie trwała od 07.08.2017 – 20.08.2017. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie […]

Czytaj dalej