Rusza rekrutacja do projektu „Zdrowy i aktywny senior”

Rekrutacja będzie trwała od 04.05.2022 – 17.05.2022 Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie są dostępne w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 19/10 oraz na stronie internetowej www.euromedyk.pl w zakładce: Do […]

Continue Reading

Rusza rekrutacja do projektu „Aktywny senior bez bólu”

Rekrutacja będzie trwała od 10.05.2021 – 25.05.2021 Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie są dostępne w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 19/10 oraz na stronie internetowej www.euromedyk.pl w zakładce: Do pobrania […]

Continue Reading

Rusza rekrutacja do projektu „Aktywny senior bez bólu”

Rekrutacja będzie trwała od 26.11.2020 – 11.12.2020 Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie są dostępne w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 19/10 oraz na stronie internetowej www.euromedyk.pl w zakładce: Do pobrania […]

Continue Reading

Rusza rekrutacja drugiej grupy do projektu „Aktywny senior na długie lata”

Rusza rekrutacja drugiej grupy do projektu „Aktywny senior na długie lata” Rekrutacja będzie trwała od 24.06.2019 – 08.07.2019. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie są dostępne w biurze projektu w Opolu przy […]

Continue Reading

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy usług transportu osób dla uczestników projektu

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy  usług transportu osób dla uczestników projektu,  w ramach projektu pn. „ Aktywny senior na długie lata”, nr projektu RPOP.08.01.00-16-0026/18.   Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego […]

Continue Reading

Rusza rekrutacja do projektu „Aktywny senior na długie lata”

Rusza rekrutacja do projektu „Aktywny senior na długie lata” Rekrutacja będzie trwała od 04.01.2019 – 21.01.2019. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie są dostępne w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej […]

Continue Reading

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 7 2017

EUROMEDYK A.SOCHACKI, T.SOCHACKI SP.J. informuje o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego nr 7 2017 . W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę: TB Polska Sp. z o.o. Ul. Gruzełki 19, 42-600 Tarnowskie Góry Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i kryteria […]

Continue Reading

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy przenośnego urządzenia do analizy składu ciała

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  Przenośnego urządzenia do analizy składu ciała (zestaw: analizator, oprogramowanie komputer przenośny), do realizacji działań związanych z kompleksową opieką medyczną w tym długoterminową medyczną opieką domową […]

Continue Reading

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy usług transportu osób dla uczestników projektu

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  usług transportu osób dla uczestników projektu,  w ramach projektu pn. „ Zdrowie i aktywność w II połowie życia” –kompleksowy program usług zdrowotnych dla seniorów”. Zamówienie będzie realizowane […]

Continue Reading

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na wybór dostawcy  sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych,  do realizacji działań związanych z kompleksową opieką medyczną w tym długoterminową medyczną opieką domową dla osób starszych w ramach projektu pn. „ […]

Continue Reading